Lasteaiast

Dokumendid

Missioon

 • Pere ja kodu toetamine lapsesõbraliku, turvalise ja integreeritud päevahoiu andmisega
 • Eesti keele kultuuri kaitsmine, hoidmine ja edendamine
 • Alushariduse andmine
 • Laste eakaaslastega suhtlemise võimaldamine
 • Laste arendamine, lähtudes vanusest ja isikupärast
 • Töötajatele pideva arengu ja täiendkoolituse võimaldamine
 • Koostöö erinevate sihtgruppidega

Põhiväärtused

 • Hoida kõrgel oma lasteaia head nime ja mainet
 • Austada lasteaia kodukorda
 • Hoida last ja perekonda puudutavate teavete konfidentsiaalsust
 • Arvestada meeskonna koostöö toimimiseks vastastikust arusaamist, toetust ja üksmeelt
 • Arukalt, rahulikult, lugupidavalt lahti mõtestada kõik päevaprobleemid
 • Alati olla positiivne ja arenemishuviline

Mida me hindame

 • Lapse edusamme igas valdkonnas
 • Head mikrokliimat
 • Kaasaegset arengukeskkonda
 • Tööaega ja asjalikku, sisukat tööd
 • Õiglust, ausust ja täpsust
 • Lubatust kinnipidamist ja tunnustust