Lasteaiast

Dokumendid

Missioon

  • Pere ja kodu toetamine lapsesõbraliku, turvalise ja integreeritud päevahoiu andmisega
  • Eesti keele kultuuri kaitsmine, hoidmine ja edendamine
  • Alushariduse andmine
  • Laste eakaaslastega suhtlemise võimaldamine
  • Laste arendamine, lähtudes vanusest ja isikupärast
  • Töötajatele pideva arengu ja täiendkoolituse võimaldamine
  • Koostöö erinevate sihtgruppidega

Põhiväärtused

  • Hoida kõrgel oma lasteaia head nime ja mainet
  • Austada lasteaia kodukorda
  • Hoida last ja perekonda puudutavate teavete konfidentsiaalsust
  • Arvestada meeskonna koostöö toimimiseks vastastikust arusaamist, toetust ja üksmeelt
  • Arukalt, rahulikult, lugupidavalt lahti mõtestada kõik päevaprobleemid
  • Alati olla positiivne ja arenemishuviline

Mida me hindame

  • Lapse edusamme igas valdkonnas
  • Head mikrokliimat
  • Kaasaegset arengukeskkonda
  • Tööaega ja asjalikku, sisukat tööd
  • Õiglust, ausust ja täpsust
  • Lubatust kinnipidamist ja tunnustust