Kodukord

Lasteaeda tulemine ja lasteaiast lahkumine

 • Lasteaed avatakse hommikul kell 7.30.
 • Kõik sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma uksest.
 • Laps tuleb lasteaeda koos täiskasvanuga (vanema õe/vennaga või selleks volitatud saatjaga), kes annab lapse üle rühma õpetajale – last ukse vahelt üksinda sisse saata ei ole lubatud, lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni õpetajale üle andmiseni.
 • Lapse hommikusel lasteaeda toomisel on vajalik jälgida rühma päevakava – õppetegevused algavad kell 8.45
 • Lapsevanem annab teada lapse hilisemast tulekust rühma õpetajale eelmisel päeval või hommikul kell 7.30
 • Lapsevanem teatab lapse puuduma jäämisest hiljemalt esimese puudumise päeva hommikul kell 7.30 rühma õpetajale.
 • Lasteaed suletakse kell 17.00, mis tähendab, et selleks ajaks on ka viimane lapsevanem koos lapsega lahkunud.
 • Lapsevanem tervitab lasteaeda saabudes nii rühma õpetajat, teisi lasteaiatöötajaid kui teisi lapsevanemaid ja jätab lahkudes head aega – nii võib kindel olla, et seda hakkab tegema ka laps järgides oma vanemate eeskuju.
 • Kõikide laste turvalisuse huvides ja õige eeskuju andmiseks oma lapsele, sulgeb lapsevanem alati enda järel välisukse.
 • Lapsevanem hoiab puhtust ja puhastab sisenedes jalatseid (pühib jalgu), andes ühtlasi eeskuju oma lapsele, kellel kujuneb nii samasugune väärt harjumus.
 • Juhul, kui last toob/viib teine täiskasvanu (mitte lapsevanem), informeerib lapsevanem sellest eelnevalt rühma õpetajat.
 • Alla 10 aastastele lastele last lasteaiast kaasa anda ei ole lubatud. (Ainult erandjuhul, kui lapsevanem on eelnevalt esitanud lasteaiale omavastutusega avalduse).
 • Alkoholi – või narkojoobes isikutele last üle anda ei ole lubatud.
 • Kui lapsevanem ei ole tulnud lapsele lasteaia sulgemise ajaks järele, ega ole kontakti võtnud õpetajaga ning ka lapsevanemaga ei ole võimalik kontakti saada, siis õpetaja viib lapse oma koju ja jätab kontaktaadressi lasteaia välisuksele.

Õppe – ja kasvatustegevuse korraldus

 • Lasteaia õppekava on rühmas ja direktoril, mida lapsevanem saab tutvumiseks küsida rühma õpetajalt või direktorilt.
 • Õppe – ja kasvatustegevus toimub iga päev, kui lasteaed on laste vastuvõtuks avatud.
 • Õppetegevused toimuvad rühma õppetegevuste kava alusel, millega lapsevanem saab tutvuda rühma infostendil. Rühma õpetajad võivad teha muudatusi õppetegevuste kavas seoses ürituste või rühma väljasõitude/ õppekäikudega.
 • Õppekava on koostatud nii, et peale selle läbimist saavutab laps koolivalmiduse, kui ta on käinud lasteaias regulaarselt.
 • Õppetegevused ei pea tingimata toimuma lasteaias rühmaruumis, vaid võivad toimuda õues, metsas ja mujal õpetajate poolt planeeritud õppetegevuste läbiviimise paikades.
 • Igal nädalal on rühmas õppetegevusi läbiv ja ühendav teema – nädala teema, tegevused planeeritakse nädalaplaanis, millega lapsevanem saab tutvuda rühmas.
 • Lapsevanematele soovitame varuda lapsele järele tulles aega tutvumiseks lapse poolt päeva jooksul tehtud töödega ja vestlemiseks õpetajaga, et olla kursis lapse päevade sisuga lasteaias.

Koostöö lapsevanematega

 • Ootame lapsevanematelt aktiivset osalemist lapse rühma koosolekutel, mida korraldatakse lapsevanemate informeerimiseks. Palume arvestada, et lapsevanemate koosolek ei ole välkkoosolek kiirteadete edasiandmiseks, vaid mõttevahetuste ja koostöö koht.
 • Koosoleku aeg teatatakse ette piisava ajavaruga, et lapsevanem saaks endale selle tarbeks aega võtta. Lapsed on koosoleku ajal õpetajaabi järelevalve all.
 • Ootame ettepanekuid – õpetajale, direktorile – teemade kohta, millest sooviksite rohkem teada.
 • Palume jälgida lapse rühmas lapsevanema jaoks välja pandud informatsiooni, siis olete kursis kõige vajalikumaga, lisa võite küsida õpetaja või direktori käest.
 • Ootame kõiki lapsevanemaid laste peoõhtutele ja teistele üritustele, mille kohta saate informatsiooni oma lapse õpetajatelt.
 • Koostööd teha sooviv lapsevanem vastab lasteaia tegevust puudutavale küsitlusele, mida lasteaias viiakse läbi üks kord õppeaasta jooksul.
 • Palume lapsevanemal vaadata õhtul üle oma lapse kapp ja kapiesine – laste riietest pudeneb tavaliselt liiva, austage lapsi ja teisi vanemaid sellega, et pühite ära tekkinud prahi.
 • Kui soovite anda lapsele kaasa maiustusi, siis tuleb seda teha õpetaja teadmisel, kes otsustab maiustamiseks sobiva aja üle, ühtlasi arvestage, et maiustusi peab jätkuma kõikide laste jaoks.
 • Palume menüüd lugedes mitte häälestada last seal pakutavate toitude söömise vastu sõnadega – seda sa ei söö – see ei ole lapse huvides, kui ta ei harju sööma maitsvat ja tervislikku toitu.
 • Lapse huvides peaks õpetaja teadma suurematest muutustest ja erakordsetest sündmustest perekonnas (õe või venna sünd, vanemate lahkuminek vms).
 • Lapsevanem (kellel on kohustus selle tasumiseks) maksab lasteaia tasu õigeaegselt, st. vastavalt arvel märgitud maksetähtajale, kui laps puudub lasteaiast pikemat aega, ilmutab lapsevanem ka omapoolset huvi arve kättesaamise vastu.

Lapse tervis ja riietus ning heaolu ja arengu toetamine

 • Lapse riietus toas on mugav, puhas ja nahasõbralik – õhku läbi laskev.
 • Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle ja muid ohtlikke detaile.
 • Lapse õueriietus ja jalatsid on ilmastikule vastavad ja aktiivset liikumist võimaldavad ning lapsel oleks võimalik end ise riietada.
 • Kui kojuminemise ja lasteaia õueriided on erinevad, siis viib lapsevanem iga nädala lõppedes õueriided pesemiseks koju, puhastada tuleb ka õuejalatseid (kellel on eraldi kaasa antud)
 • Lapse kapis on vahetusjalatsid, vajadusel vahetusriided (nii toa – kui õueriided) ja vahetuspesu, puhas ja terve kamm või juuksehari (puuduvate pii-dega kammid ja karvu täis juukseharjad ei ole lubatud), pakk pabertaskurätte, võimlemisriietus eraldi kotikeses -võimlemisriietus viiakse peale paarinädalast kasutamist pesemiseks koju.
 • Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid – määrdunud riided viiakse juba õhtul koju, samuti tehakse lapse kappi kogunenud joonis-tuste ja muu taolisega.
 • Keelatud on hoida lapse kapis toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid esemeid – käärid, nuga, kruvikeeraja jmt, samuti ohtlikke esemeid nagu tuletikud (ka tühjad karbid) ja välgumihklid (ka tühjad välgumihklid).
 • Kõik mänguasjad, mida kaubanduses müüakse, ei ole ohutud, kui soovite lapsele kaasa anda mänguasja (lasteaias määratud mänguasjade päeval), konsulteerige eelnevalt õpetajaga. Mänguasjad peavad olema puhtad ja terved.
 • Lapsel ei ole korraga kapis rohkem kui kaks komplekti pealisriideid (kodu- ja õueriided) ja jalatsitest võimlemisjalatsid (tennised, tossud), mis asuvad lapse riidekapi all olevas sahtlis. Sisejalatsid ning välisjalatsid asuvad väliskoridoris.
 • Lasteaeda tuleb terve laps, kellel ei ole köha, nohu, palavikku, kõhulahtisust, oksendamist, silmapõletikku, kurguvalu, hambavalu ega löövet.
 • Kui laps vajab ravimeid nagu köha – ja nohuravimid, palavikualandajad, silma-tilgad, valuvaigistid jmt, siis laps ei ole terve ja jääb kodusele ravile lapsevanema hoole ja arsti järelevalve alla.
 • Haige lapse toomine lasteaeda ei ole lapse enda ega teiste lasteaias käivate laste tervise hoidmise vajadusest lähtudes õige ega aktsepteeritav. Erandjuhtumid kinnitatakse lasteaia direktori loal.
 • Lapse haigestumisest tuleb teavitada rühma personali või direktorit.
  Lasteaia telefon – 43 95 185; direktor 59 199 905.
 • Kui laps on põdenud nakkushaigust, esitab lapsevanem lasteaiale arstitõendi, mis kinnitab lapse tervenemist.
 • Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes, kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.
 • Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel kiirabi) ja laps saadetakse koju või raviasutusse.

Turvalisuse tagamine

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid kontrollitakse tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 • Kõrvaliste isikute viibimine rühmaruumis direktori loata on keelatud.
 • Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
 • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lapsi saadab vähemalt kaks täiskasvanut.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel uksed/õueväravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õuealale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval ning lastel on kohustus jalgrattaga sõites kanda kiivrit.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasa nutiseadmeid ja telefone.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade, jalgrataste ja ehete kadumise või purunemise eest.
 • Suitsetamine lasteasutuse ruumides ja territooriumil on keelatud!

Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks ning kohustuslik.