Avaleht

2007-05-128

Leie lasteaed “Sipelgapesa” on munitsipaalomandil põhinev lasteaed, mis võimaldab Viljandi valla, Leie küla piirkonna lastele päevahoidu ja annab alushariduse. Lasteaed asub Leie Põhikooli ruumes, maja vasakpoolses tiivas, omaette sissekäiguga. Lasteaed on territoriaalselt heas kohas. Lähedal on Võrtsjärv koos oma kauni loodusega. Koolimaja territoorium on avar, kasutame kooli spordiväljakut ning lasteaial valmis kevadel – 2005 mänguväljak, mida jagame kooli nooremaastme ja Leie küla mitte koolis ja lasteaias käivate lastega.

  • Peale lasteaia rühmaruumide on laste arendamiseks kasutada ka kooli võimla ja saal muusikatundideks.
  • Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.
  • Süüakse koolisööklas. Sööklas süües harjutavad lapsed iseteenendamist ja häid lauakombeid.

Õppeaasta jooksul korraldame / tähistame:

  • väljasõite
  • teatrikülastusi
  • matku loodusesse
  • rahvakalendri tähtpäevi
  • õppeaasta lõpetab kevad- ja koolisaatmispidu.